PEN op school

PEN-auteur Ossi in actie
PEN-auteur Hoshang Ossi in actie – (c) PEN Vlaanderen

Waarom zou je een PEN-auteur uitnodigen op je school?
PEN Vlaanderen heeft een speciaal programma voor scholen: een duo van een PEN-auteur – die in België is beland na gedwongen vertrek uit eigen land – en een Vlaamse auteur ontmoet jouw klas.

Welke auteurs komen naar jouw klas?
Maak online kennis met onze PEN-auteurs! Deze auteurs komen met plezier op bezoek bij jullie. We bekijken elke vraag van de school en de gevraagde data, en overleggen dan met de auteurs.

Wat is het doel van zo’n ontmoeting?
– je leerlingen maken kennis met het literaire werk en het leven van de PEN-auteur
– je leerlingen krijgen info over de impact van (het gebrek aan) vrije meningsuiting, over leven in een land waar je niet geboren bent, over identiteit en hoop, over mooie woorden en nieuwe kansen
– je leerlingen lezen vooraf en/of ter plekke een tekst van de PEN-auteur en gaan daarover in gesprek.

Hoe verloopt een auteurslezing?
Een lezing duurt ongeveer één lesuur. De PEN-auteur vertelt over zijn werk, zijn leven als auteur in een ander land, en leest ook voor uit eigen werk. De klas leest samen een stuk tekst en de leerlingen praten erover met de PEN-auteur. De begeleidende Vlaamse auteur interviewt en modereert het gesprek.
Suggestie: sommige auteurs leren Nederlands, en zijn voorlopig nog vloeiender in Engels of Frans. Je kan dus ook de vakleerkrachten Engels of Frans betrekken bij de auteurslezing.

Voor welke doelgroep?
We mikken in eerste instantie op derde graad BSO, TSO, ASO, BuSO en OKAN. Maar ook NT2-groepen voor volwassenen zijn welkom.

Wat kost een duo-auteurslezing?
PEN Vlaanderen betaalt het honorarium aan de PEN-auteur
Het honorarium van de Vlaamse auteur wordt gedeeld door Literatuur Vlaanderen en de school:
– Voor één lezing betaalt de school 100 euro plus de vervoersonkosten van de Vlaamse auteur.
– Voor twee lezingen op dezelfde dag betaalt de school 150 euro, plus de vervoersonkosten.

Literatuur Vlaanderen legt per lezing 100 euro bij. Hiervoor moet je wel uiterlijk één maand vooraf een subsidieaanvraag indienen via www.auteurslezingen.be. Deze aanvraag dien je in nadat je met PEN alle afspraken hebt gemaakt.   

Ik wil een auteur uitnodigen! Wat is de volgende stap?
Fantastisch! Mail je vraag naar info@penvlaanderen.be met info over:
– de gewenste periode of datum voor de auteurslezing;
– aantal groepen/klassen voor wie je de auteurslezing wil boeken.
We antwoorden zo snel mogelijk. Samen maken we deze auteurslezing praktisch in orde.

Hoe bereid ik dit voor in de klas?
Hoe werk ik verder na de PEN-auteurslezing?
Enkele jaren terug maakten PEN en Amnesty International een document met uitleg over PEN op school en met enkele werkvormen. De werkvormen kan je hier downloaden.
Wij bezorgen vooraf enkele gedichten of verhaalfragmenten van de PEN-auteur. Zo kunnen de leerlingen goed voorbereid in discussie gaan met de auteurs. Alle vragen zijn welkom.

Mogelijke vragen:
Waarom ben je vertrokken uit je land?
– Schrijf je in België meer, minder, of anders dan in het thuisland?
– Waarover schrijf je het liefst?
– Schrijf je ook voor jongeren zoals wij?
– Naar welke schrijvers kijk je op?
– Wat wil je als schrijver in België bereiken?
– Welke boeken of auteurs lees je graag?

– …