05/2013: Werner Lambersy (België, Frankrijk) in de PEN-flat en De Groene Waterman

Werner Lambersy werd in 1941 geboren in Antwerpen maar woont al ruim dertig jaar in de Franse hoofdstad. Hij besloot vroeg in zijn leven in het Frans te gaan schrijven, als reactie op de collaboratie van zijn vader met de Duitse bezetter. Tot 2002 was Lambersy verantwoordelijk voor de promotie van de Franstalige Belgische literatuur in het Parijse Centre Wallonie-Bruxelles. Hij heeft talloze dichtbundels gepubliceerd, die in diverse talen werden vertaald. Voor Maîtres et maisons de thé (1979) kreeg hij de Driejaarlijkse Poëzieprijs. In 1994 publiceerde hij een boek over zijn Antwerpse periode, Anvers ou les anges pervers. Samen met Benno Barnard en Paul Dirkx is hij samensteller van de Belgisch-Franstalige bloemlezing Ceci n’est pas une poësie (2005).

Lambersy keert voor zijn verblijf in de PEN-flat na jaren terug naar Antwerpen voor een langere periode. Vorig jaar nam hij al deel aan het Felix Poetry Festival, waar ook het bijzondere Gieriknummer Paris – Anvers … en vers! werd voorgesteld. Deze maand wil hij enkele dichtbundels afwerken en notities verzamelen voor een geactualiseerde editie van zijn Antwerpenboek (dat eertijds naar het Nederlands werd vertaald door Frank de Crits als De engelen van het verderf). Hij wil met name “enkele Antwerpse persoonlijkheden van vandaag de dag” aan zijn boek toevoegen.

Op zaterdag 11 mei om 14u gaat Werner Lambersy in gesprek met zijn collega-dichter en vriend Guy Commerman (Gierik-NVT), zoals steeds in De Groene Waterman, Wolstraat 7 te Antwerpen.