Over PEN

Deze video werd voor ons gemaakt door Jess de Gruyter

PEN is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vrije meningsuiting, vrede en internationale verstandhouding.
PEN komt op voor auteurs of journalisten die bedreigd, vervolgd, opgesloten of berecht worden omwille van wat ze schreven.
PEN pleit voor internationale samenwerking tussen auteurs en journalisten en gelooft in literatuur als intercultureel bindmiddel.

PEN International

PEN International werd in 1921 opgericht in Londen en is daarmee de oudste mensenrechtenvereniging te wereld. PEN International is een niet-politieke, onafhankelijke vereniging, waarvan schrijvers op voordracht lid kunnen worden, ongeacht nationaliteit, taal, kleur of religie.

Het letterwoord ‘PEN’ staat voor ‘poets, playwrights, essayists, editors & novelists’. PEN-leden zijn schrijvers, vertalers, redacteuren, uitgevers en journalisten die allen het PEN-charter onderschrijven.

PEN Vlaanderen

De Vlaamse afdeling van PEN International werd opgericht in 1930. Over onze geschiedenis lees je hier meer.

Vandaag is PEN Vlaanderen een klein maar erg actief onderdeel van het wereldwijde PEN-raderwerk. Wat doen we?

  • PEN-flat: PEN Vlaanderen stelt, in samenwerking met ICORN, de Universiteit Antwerpen en de Stad Antwerpen een flat ter beschikking waar auteurs die moesten vluchten om wat ze schreven tijdelijk een thuis vinden.
  • PEN-podium: PEN Vlaanderen helpt PEN-auteurs om voor het voetlicht te komen, op podia van literaire manifestaties en in scholen (waar een PEN-auteur met een Vlaamse collega het gesprek aangaat met de leerlingen).
    Jaarlijks organiseert PEN Vlaanderen het evenement Free the Word! dat literatuur en debat over vrije meningsuiting centraal stelt.
  • PEN in prison: PEN Vlaanderen voert, als actief lid van het Writers in Prison Committee, briefschrijfacties om druk uit te oefenen zodat gevangen auteurs worden vrijgelaten.
    PEN Vlaanderen stuurt ook waarnemers om processen bij te wonen die gevoerd worden tegen schrijvers en journalisten omwille van wat ze schreven.
  • PEN auteurs: We steunen auteurs die al dan niet recent een nieuwkomer zijn in Vlaanderen. We willen hen begeleiden in de zoektocht naar publicatiemogelijkheden en fora om hun werk bekend te maken.

PEN Vlaanderen werkt dankzij de steun van Literatuur Vlaanderen, de Universiteit Antwerpen en de Stad Antwerpen. Het lidgeld dat de leden betalen en giften maken het budget rond.

PEN Jaarverslag