PEN vraagt … en bij ons?

PEN Vlaanderen richt zich niet enkel op het vrije woord in andere landen, maar houdt ook de vinger aan de pols in eigen land. Recente evoluties in het maatschappelijk debat, onder meer door de toenemende rol van sociale media, zorgen ervoor dat we waakzaam moeten blijven voor de bescherming van het vrije woord voor auteurs, journalisten en academici. Vaak worden ze geconfronteerd worden met onlinehaat, intimidatie en bedreiging. Het thema werd tijdens het Internationale PEN-congres van 2019 voor het eerst aangesneden en heeft sindsdien aan urgentie gewonnen.

In deze maandelijkse rubriek interviewen we een Vlaamse auteur over het vrije woord in Vlaanderen. Hoe ervaren zij het vrije woord? Met welke uitdagingen hebben ze te maken?

PEN vraagt … en bij ons? Annemarie Estor

“Ik vind dat er iets voorafgaat aan het recht om je mening te uiten, en dat is de plicht om …

PEN vraagt … en bij ons? Karl van den Broeck

“Schrijver (en journalisten) houden de wacht bij de wereld en ze verbeelden een betere of andere wereld waardoor we ‘onze’ …

PEN vraagt … en bij ons? Fatima Noori

“Door telkens met de kracht van verhalen maatschappelijke problemen aan te kaarten kunnen we misschien mensen tot nadenken brengen.” PEN …

PEN vraagt … en bij ons? Caro Van Thuyne

“Ik ben lid van PEN omdat het alle schrijvers, onvrije èn vrije, de hoopvolle boodschap geeft dat er nog solidariteit …

PEN vraagt … en bij ons? Humeyra Cetinel

“Vrijheid van meningsuiting is een recht, geen plicht” PEN Vlaanderen richt zich niet enkel op het vrije woord in andere …

PEN vraagt … en bij ons? Tom Naegels

“Er is een culturele en politieke strijd gaande, en wat mensen zeggen en schrijven krijgt daarin een bepaalde lading.” PEN …

PEN vraagt … en bij ons? Gaea Schoeters

“Niets wat geschreven is, blijft zonder gevolg. Dat is een vloek, maar ook een zegen.” PEN Vlaanderen richt zich niet …

PEN vraagt … en bij ons? Raf Njotea

“Zeker in het maatschappelijk debat probeer ik heel bewust genuanceerd en ‘verbindend’ te schrijven.” PEN Vlaanderen richt zich niet enkel …

PEN vraagt … en bij ons? Ruth Lasters

“Het is belangrijk om alle soorten personages te kunnen neerzetten als schrijver. Ook politiek incorrecte personages horen daar dus bij.“ …