Jaarlijks ontvangt PEN Vlaanderen verschillende gevluchte auteurs of journalisten die in eigen land niet meer kunnen schrijven of zeggen wat ze willen. In onze schrijversflat kunnen ze ongestoord aan hun literaire teksten of artikelen werken.

En dat is niet het enige wat we als vrijwilligers met inzet trachten te doen: zo kunnen we als schakel in het WIPC-netwerk alert reageren als een auteur of journalist waar ook ter wereld vervolgd wordt om wat hij of zij heeft geschreven. In eigen land voeren we campagnes en geven we gevluchte auteurs de kans om op te treden of scholen te bezoeken. Ook organiseren we lezingen.

PEN Vlaanderen is onderdeel van PEN International. De leden zijn auteurs. We hopen echter dat er ook mensen zijn die niet zelf publiceren, maar wel aangesproken worden door het werk van PEN.

 

Als u zo iemand bent, nodigen we u uit om PEN Vlaanderen te steunen. En onze dank voor uw giften is enorm groot. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Word PEN-Vriend en betaal 24 euro per jaar (oftewel 2 euro per maand). Dan steunt u ons werk en als dank houden we u op de hoogte van optredens en ander nieuws en verrassen we u ieder jaar met een uniek geschenk, dat uiteraard te maken heeft met al die auteurs die van onze schrijversflat gebruik maken.
  2. U kunt ook een vrijwillige financiële bijdrage schenken om uw steun en waardering te uiten. U bepaalt zelf de grootte van uw bijdrage. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer IBAN BE12 0011 6532 8492 / Bic GEBABEBB.
  3. Wilt u meer weten over het principe van het duolegaat? Bij een duolegaat wordt een erfenis verdeeld tussen een erfgenaam en een goed doel (bijvoorbeeld PEN Vlaanderen) en als tegemoetkoming betaalt dat goede doel de successierechten, ja, ook die van de erfgenaam. Neem vrijblijvend contact met ons op of lees voor meer informatie onderaan verder. 
Ja, ik wil PEN Vlaanderen steunen in haar strijd voor vervolgde auteurs. Breng mij naar het contactformulier!

 

Wat is een duolegaat?
De techniek van duolegaten bestaat al langer, maar is de jongste tijd aan een opvallende opmars bezig. Bij testament kunt u een deel van uw vermogen afstaan aan een vzw. Maar niet iedereen is daar toe bereid. De meeste mensen houden het vermogen graag in de familie. En toch bestaat er een techniek om een deel van uw vermogen aan een liefdadig doel te besteden, zonder uw eigen familie tekort te doen. Integendeel zelfs.

Bij een duolegaat wordt de erfenis immers verdeeld tussen een erfgenaam en een goed doel. Als tegemoetkoming betaalt dat goede doel de successierechten, zowel op het deel dat die organisatie ontvangt als op dat van de erfgenaam. Zo houdt de erfgenaam meer over van zijn erfenis en wordt tegelijkertijd de kas van het goede doel gespekt. De enige die erop lijkt in te boeten, is Vadertje Staat.

Wilt u dus dat uw broers, zussen, neven of nichten netto méér overhouden aan uw nalatenschap, en wilt u tegelijk een goed doel steunen? Het kan. Met een duolegaat.

Stel: u bent weduwe en hebt geen kinderen of kleinkinderen. Geen erfgenamen “in rechte lijn”, dus. Als u overlijdt zonder dat u een testament hebt opgemaakt, gaat uw erfenis naar uw broers en zussen -en als die ook al overleden zijn- naar hun kinderen. U kunt ook een testament maken en daarin een niet-verwant als erfgenaam aanduiden. Maar dergelijke “verre” erfgenamen moeten fikse successierechten betalen op die erfenis.

U kunt hun belastingfactuur verlichten door een testament te maken en daarin een zogenaamd duolegaat op te nemen. U laat dan twee legaten na -één aan het goede doel, en één aan uw eigenlijke erfgenaam- en verbindt daaraan de voorwaarde dat één van de twee legatarissen (het goede doel) ook de successierechten betaalt op het andere legaat.

Neem als voorbeeld de alleenstaande en kinderloze tante Wiske, die 100.000 euro spaargeld heeft. Ze wil haar spaarcenten nalaten aan haar enige nichtje Mieke.

Als Wiske geen testament maakt, of als ze bij testament alles nalaat aan Mieke, betaalt Mieke op de eerste schijf van 75.000 euro 45 procent of 33.750 euro belastingen, en op de overige 25.000 euro zelfs 55 procent of 13.750 euro. Ze heeft dus netto 52.500 euro.

Maar stel dat Wiske 60.000 euro nalaat aan Mieke, en 40.000 euro aan een goed doel, onder de vorm van een duolegaat. Goede doelen zijn meestal vzw’s, en die betalen (in Brussel) slechts 12,5 procent successierechten.

Het goede doel betaalt dan 5.000 euro successierechten op de 40.000 euro die het zelf erft, maar ook 27.000 euro (45 procent) op de 60.000 euro die Mieke erft. Daardoor houdt het goede doel 9.480 euro netto over. Mieke betaalt niets, en krijgt dus de volle 60.000 euro die ze heeft geërfd.

Dan nog graag even dit: een duolegaat kunt u op eender welk moment aanpassen of herroepen. Zelf opstellen kan, maar een notaris zorgt voor een correcte formulering en de bewaring. En u kunt meerdere goede doelen begunstigen. Voor meer inlichtingen over het duolegaat neemt u het best contact op met uw notaris.