PEN- auteurs

Voor schrijvers die oorlogs- en crisisgebieden moeten ontvluchten en in ballingschap moeten leven, is het essentieel dat zij schrijvers kunnen blijven. Ook in hun nieuwe thuisland.

PEN Vlaanderen wil schrijvers in exil ondersteunen bij hun literaire werk. Blijven schrijven, gelezen en gehoord worden: het is existentieel voor gevluchte schrijvers. Bovendien zijn hun teksten een onschatbare verrijking van het lokale literaire landschap. Hun stemmen worden nog altijd te weinig gehoord en gelezen.

In 2024 start PEN Vlaanderen een nieuw project waarbij we auteurs in exil ondersteunen. We koppelen elke gevluchte auteur aan twee mentoren. Deze mentoren zijn auteurs die hier in Vlaanderen wonen. In het mentorschap staan het ondersteunen in het uitbouwen van een literaire carrière in het Nederlandse taalgebied én de ontmoeting tussen de twee schrijvers centraal.

Met dit project willen we gevluchte auteurs erkennen als auteurs en niet als vluchtelingen. Het is geen hulpproject, maar een uitwisselingsprogramma met Vlaamse auteurs.

PEN Vlaanderen ondersteunt door actief mee naar podium- en publicatiekansen te zoeken. Daarnaast bekostigt PEN Vlaanderen voor elke auteur een proefvertaling van enkele gedichten of een proza-fragment. Vertalingen zijn voor gevluchte auteurs immers een belangrijke brug naar het nieuwe taalgebied.

Dit zijn de PEN-auteurs voor de periode 2024 – 2026:

Ben of ken je schrijvers die binnen ons project zouden passen? Dit zijn de criteria:

  • gevlucht zijn uit een land waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat
  • in Vlaanderen wonen
  • een boek of publicatie hebben in de moedertaal of een andere taal
  • ook nieuwkomers die willen debuteren komen in aanmerking

Aanmelden kan via ellen@penvlaanderen.be