PEN-charter

  • Literatuur, hoewel nationaal van oorsprong, kent geen grenzen en moet uitwisselbaar blijven tussen naties, ondanks politieke of internationale beroering.
  • In alle omstandigheden en zeker in oorlogstijd, moeten kunstwerken en het patrimonium van de mensheid in de meest brede betekenis, gevrijwaard blijven van nationale en politieke passie.
  • Leden van de PEN moeten te allen tijde al hun invloed aanwenden ten bate van de goede verstandhouding en het wederzijds respect tussen naties; zij verbinden er zich toe hun uiterste best te doen om rassen-, klassen- en volkshaat onmogelijk te maken en het ideaal te verdedigen van één mensheid die in vrede leeft in één wereld.
  • PEN staat voor het principe van de ongehinderde doorstroming van het gedachtegoed binnen elk land en tussen alle landen; dat haar leden zich ertoe verbinden om elke vorm van beknotting van de vrije meningsuiting te bestrijden in het land en de gemeenschap waartoe ze behoren en overal elders in de wereld waar dat mogelijk is.
  • PEN is voorvechter van een vrije pers en bestrijdt willekeurige censuur in vredestijd. Ze gelooft dat de noodzakelijke evolutie van de wereldbevolking naar een beter georganiseerde politieke en economische orde onmogelijk is zonder het recht van kritiek op regeringen, administraties en bestuurders. En omdat vrijheid ook de vrijwillige beperking ervan impliceert, verbinden de leden zich ertoe om zich te verzetten tegen de uitwassen van een vrije pers, zoals leugenachtige artikels, opzettelijk valse verklaringen en de verdraaiing van feiten teneinde er politiek of persoonlijk voordeel mee te halen.
  • Het lidmaatschap van PEN staat open voor alle auteurs, vertalers, publicisten, bloggers, literaire performers, uitgevers, literaire professionals, academici of journalisten die deze doelstellingen onderschrijven, zonder onderscheid van nationaliteit, taal, origine, huidskleur of religie.