10/2012: Jelena Grujić (Servië) in de PEN-flat en De Groene Waterman

Jelena Grujić (Belgrado, 1971) studeerde etnologie en antropologie. Ze is een Servische onderzoeksjournaliste. Ze schrijft over de gemarginaliseerde groepen in de maatschappij en over de post-conflictproblematiek, vooral in verband met oorlogsvluchtelingen en de  re-integratie in de maatschappij van oorlogsslachtoffers maar ook oorlogsveteranen. Ze is sterk betrokken bij het proces van verzoening na de Joegoslavische burgeroorlogen van de jaren negentig van de vorige eeuw.

Op dit moment coördineert ze op het Humanitarian Law Center in Belgrado het project ‘Transitional Justice’. Eerder werkte ze onder meer samen met Human Rights Watch. Van 1992 tot 2009 was ze journalist voor Vreme, een van de belangrijkste regionale weekbladen. In de jaren negentig schreef ze als oorlogsjournaliste bijdragen voor lokale en internationale persmedia. Ze woonde en werkte in Boekarest, Berlijn, New York en Polen.

Grujić is verder activiste die in het verleden nauw samenwerkte met diverse ngo’s die de problematiek van oorlogsvluchtelingen behandelen.

In de PEN-flat wil ze verder schrijven aan haar boek Political Framing of Refugees, een omvattend analytisch onderzoek over het vluchtelingenthema in de ganse regio van ex-Joegoslavië. Het boek verschijnt in 2013.

In het PEN-jaarboek 2012 schreef ze een essay naar aanleiding van de arrestatie van Radovan Karadžić.

Op zaterdag 20 oktober om 14u in De Groene Waterman gaat Grujić in gesprek met Sven Peeters, co-auteur van de Belgradogids Het Kafana-Tribunaal en redacteur van de blog Balkanboeken. Ze zullen het hebben over de (Belgische) beeldvorming rond Servië, over de problematiek van oorlogsmisdadigers en hun slachtoffers en over de couleur locale van het hedendaagse Belgrado.