Asli Erdogan weer in het bezit van haar paspoort

Evrensel meldt dat Asli Erdogan haar paspoort weer heeft terug gekregen van de Turkse autoriteiten. Asli Erdogan dankt alle instellingen die haar ondersteunden en specifiek PEN.
Via het Rapid Action Network (RAN) ijverde PEN ervoor dat Asli Erdogan haar paspoort weer zou kunnen terug krijgen. Vele sympathisanten stuurden emails en brieven om de autoriteiten onder druk te zetten.
RAN werd opgericht door het Writers in Prison Committee. Via dit netwerk worden medewerkers en sympathisanten verwittigd wanneer er zich feiten voor doen die de vrijheid van meningsuiting bedreigen. Het netwerk stuurt dan mails en brieven uit of onderneemt andere acties.
Wil je ook graag je steentje bijdragen en deel uitmaken van RAN? Je hoeft niet op elke oproep te reageren (hoewel elke mail soms telt),je neemt deel wanneer en hoe vaak je kan. Voor meer informatie kan je terecht bij natalie@auteursvereniging.be.