Cumhuriyet proces 25 december: slecht nieuws

Gisteren 25 december 2017, werd het proces tegen de Cumhuriyet zaak vroegtijdig en abrupt
afgebroken.
De vijfde zitting in het proces tegen de journalisten en medewerkers van de krant zou twee dagen in
beslag nemen maar werd al na de eerste tumultueuze procesdag afgebroken.
Geen van de vier beklaagden, die ondertussen al langer dan een jaar in voorhechtenis zitten, werden
vrijgelaten.
Een nieuwe zitting werd vastgelegd op 9 maart 2018. Het rekken van een proces dat de regels van
een objectieve en eerlijke rechtsgang met de voeten treedt, legt een bijzonder zware psychologische
druk op de beklaagden en hun familie en vrienden.
Ahmed Sik, een belangrijke onderzoeksjournalist die ook tijdens dit proces terechtstaat, werd
gisteren door één van de rechters uit de rechtszaal geweerd nadat hij zelf het woord nam voor zijn
verdediging. PEN Vlaanderen maakt zich ernstig zorgen over dit partijdige proces dat een inbreuk
vormt op het recht op vrije meningsuiting en op de onafhankelijke journalistiek. PEN Vlaanderen
blijft het proces volgen en hierover berichten.
Verder wacht PEN Vlaanderen met ongeduld de beslissing af van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens waar de zaak hangende is tegen Turkije omwille van de lange voorhechtenis van de
journalisten.