David Van Reybrouck nieuwe voorzitter PEN Vlaanderen

Tijdens de jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering werd David Van Reybrouck verkozen tot nieuwe voorzitter van PEN Vlaanderen. Hij volgt Geert van Istendael op die de voorbije jaren het gezicht was van onze vereniging. Samen met van Istendael verlieten ook Ingrid Vander Veken en Suzanne Binnemans het bestuur. “PEN is dit jaar negentig jaar oud en de strijd voor vrijheid van meningsuiting is nog niet voorbij. We zullen moeten blijven vechten, niet alleen om te mogen zeggen wat we willen, maar om te mogen horen wat anderen willen zeggen. PEN is geen megafoon van het grote eigen gelijk, maar een klankkast voor dialoog.” Tijdens zijn openingsrede liet David van Reybrouck er geen twijfel over bestaan: hij neemt het voorzitterschap heel ernstig. In de eerste plaats wil hij PEN Vlaanderen meer zichtbaarheid te geven. Samen met Jeroen Theunissen (die hij vroeg om vice-voorzitter te worden) zal hij maandelijks een dreigbrief schrijven in het maandblad MO*, gericht aan figuren die hen sympathiek lijken, maar waarvan het engagement bij nader inzien toch een problematisch kantje blijkt te hebben, zoals Bono of Julian Assange. Bovendien wil hij dat PEN ook weegt op de Europese instellingen die op vlak van mensenrechten veel zeggingskracht hebben. Ten slotte wil hij de Antwerpse PEN-schrijversflat, die de voorbije jaren door Ingrid Vander Veken schitterend op de kaart werd gezet, verder laten uitgroeien als een vrijhaven voor vervolgde schrijvers. Geert van Istendael wordt dus opgevold door David Van Reybrouck, maar er zijn nog verschuivingen in het bestuur. Suzanne Binnemans was sedert 2000 penningmeester; haar taak wordt overgenomen door Xavier Roelens. Ingrid Vander Veken vervoegde het PEN-bestuur in 2001 als secretaris, zij was zowel beheerder van de PEN-Schrijversflat als vice-voorzitter. Sven Peeters neemt van haar het beheer van de PEN-Schrijversflat over, Jeroen Theunissen het vice-voorzitterschap. Het huidige bestuur van PEN Vlaanderen: David Van Reybrouck, Jeroen Theunissen, Wim Geysen, Hilde Keteleer, Sven Peeters, Guy Posson, Xavier Roelens, Karel Sergen en Bart Van Loo.