Goed nieuws: ere-lid Zheng Yichung vrijgelaten

Zheng Yichun is (in overeenstemming met zijn strafmaat) vrijgekomen in december 2011. Dat is goed nieuws, ook al durft hij voorlopig geen contact met ons opnemen omdat hij nog onder zware druk staat. Hopelijk zal die situatie nog verbeteren. Voorlopig blijft PEN Vlaanderen Zheng Yichu dan ook nog steunen als ere-lid.   Zheng Yichun behoort tot de Koreaanse ethnische minderheid in China. Hij is naast leraar Engels in Yingkou ook auteur van kritische boeken en talloze dito webartikels over politieke hervormingen, invoering van het kapitalisme en het opsluiten van schrijvers. Zijn artikels verschenen overwegend op buitenlandse webstekken, die in China niet mogen geconsulteerd worden. Zheng Yichun werd op 3 december 2004 door de veiligheidspolitie gearresteerd. Zijn dossiers en computer werden in beslag genomen. Het eigenlijke proces had plaats op 26 april 2005 en duurde amper drie uur. Zheng pleitte schuldig voor de publicaties, maar meende zich beschermd door de vrijheid van meningsuiting, zoals gegarandeerd door artikel 35 van de Chinese Grondwet. De rechtbank had daar geen oren naar en veroordeelde de auteur op basis van artikel 105 van het Chinese strafrecht, dat subversie beteugelt. Op 20 september 2005 werd Zheng Yichun (°1959) veroordeeld tot zeven jaar celstraf door het Volkstribunaal van Yingkou, provincie Liaoning, wegens het aanzetten tot ondermijning van het staatsgezag. Zheng zat deze straf eerst uit in Gevangenis nr. 1 te Panjin. Nadien werd hij overgebracht naar de gevangenis van Jinzhou, op zo’n 200 kilometer van zijn woonplaats, waardoor zijn familie hem moeilijker kon bezoeken. Volgens de laatste berichten zou Zheng Yichun ernstig ziek zijn. Niet alleen zijn diabetes speelt hem parten, maar hij heeft op 26 mei 2008 bovendien een herseninfarct gehad. Hij kon zijn rechterarm niet bewegen en had geen enkel gevoel meer in zijn mond. Toch werd hij na een kort onderzoek weer terug naar de gevangenis gestuurd. PEN Vlaanderen stelde zich meermaals ernstige vragen over de mensenrechten in China. Bovendien betreuren wij de vervolging van personen die op een vreedzame wijze hun mening uiten via het Internet en beroept zich daarbij op artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.   In december 2011 werd Zheng Yichun vrijgelaten, maar kan hij nog altijd niet vrijuit communiceren.