Goed nieuws: PEN-erelid Mehmet Bakir werd Duits staatsburger

Mede dankzij de steun van PEN Vlaanderen verkreeg ons erelid Mehmet Bakir, die de voorbije zomer uit Duitsland dreigde uitgewezen te worden vanwege procedureproblemen (hij was een hele tijd weggeweest uit Duitsland toen hij in Turkije gevangen werd gezet wegens vermeend lidmaatschap van een terroristische organisatie), zijn ‘inburgering’ en werd hij op 22 november Duits staatsburger. Hij probeert nu een naamswijziging te verkrijgen zodat hij later zonder problemen opnieuw zijn familie in Turkije kan opzoeken.