In december 2015 is Mohamed Magani (Algerije) resident in PEN-flat

In een regio waar dat lang niet evident is, werpt Mohammed Magani zich op als een voorvechter van het vrije woord. Toen in 2002 een aardbeving zijn huis verwoestte, maakte dat zijn toch al zo moeilijke werkomstandigheden helemaal onmogelijk. PEN Vlaanderen verleende hem toen onderdak. Sindsdien heeft Mohamed Magani met de steun van Unesco en PEN International een Algerijnse afdeling van PEN opgericht, waarvan hij momenteel voorzitter is. Binnen PEN International geldt hij als verbindingsofficier voor Afrika en het Midden-Oosten. Verder is hij erg betrokken bij alfabetiseringsprojecten, waarvan hij in eigen land dagelijks het belang vaststelt. Magani is tevens docent sociale wetenschappen.

Mohamed Magani zal tijdens zijn verblijf in de PEN-flat verder werken aan zijn nieuwe roman.