Internationale Vrouwendag 2024: Kom samen met ons in actie voor Pınar Selek (Turkije)

Terwijl de wereld Internationale Vrouwendag 2024 viert, besteedt PEN International aandacht aan de zaak van socioloog, schrijver, feminist en PEN Turkije-lid Pınar Selek, die al tientallen jaren vervolgd wordt voor een explosie in 1998 waarbij zeven doden en 127 gewonden vielen, en tegen wie nu een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd.

Het verhaal van Pınar Selek is er een van veerkracht en standvastige toewijding aan waarheid en gerechtigheid. Als sociologe, schrijfster en feministe heeft ze onbevreesd de rechten van minderheden verdedigd en aandacht gevraagd op gemarginaliseerde gemeenschappen. Haar decennialange beproeving, gekenmerkt door herhaalde processen en onrechtvaardige vervolging, is een bewijs van haar onwrikbare toewijding aan haar principes. Laten we solidair zijn met Pınar Selek en er bij de autoriteiten van Turkije op aandringen om alle aanklachten tegen haar in te trekken en voor eens en altijd een einde te maken aan dit langdurige onrecht.

Zoë Rodriguez, voorzitter van PEN International Women Writers’ Committee.


Kom vandaag in actie voor Pınar Senek


Pınar Selek, socioloog, auteur, feminist en gerenommeerd lid van PEN Turkije, is al tientallen jaren verwikkeld in een langdurige juridische strijd na een tragische explosie in 1998 in de kruidenbazaar van Istanbul, waarbij zeven doden en 127 gewonden vielen. Hoewel ze in 2006, 2008, 2011 en 2014 werd vrijgesproken op basis van getuigenissen van experts die bevestigden dat een gaslek de oorzaak was, startte de rechtbank na elke vrijspraak een nieuw proces. Haar vierde proces in januari 2013 mondde uit in een veroordeling en een levenslange gevangenisstraf met verzwarende omstandigheden.
Het Hooggerechtshof van Turkije vernietigde deze veroordeling op 11 juni 2014 op procedurele gronden. Vervolgens sprak het 15e Hooggerechtshof in Istanbul haar op 19 december 2014 vrij van alle aanklachten. Maar het Hooggerechtshof van Turkijke vernietigde Seleks vierde vrijspraak op 21 juni 2022. Haar proces voor het Strafhof van Istanbul was gepland voor 31 maart 2023 , maar werd uitgesteld tot 29 september 2023 en vervolgens verdaagd tot 28 juni 2024. Tegen Selek loopt nog steeds een internationaal arrestatiebevel.


Selek is geboren op 8 oktober 1971 en wijdt zich aan onderwerpen als vrouwen, kansarmen, straatkinderen, de LGBTI-gemeenschap en de Koerden in Turkije. Selek was medeoprichtster van Amargi, een Turks feministisch tijdschrift, en haar laatste boek, Azucena ou Les fourmis zinzines, werd gepubliceerd in april 2022. Sinds 2012 woont ze in Frankrijk en heeft ze zowel de Franse als de Turkse nationaliteit.


PEN International is van mening dat de vervolging van Selek direct verband houdt met haar onvermoeibare strijd voor de rechten van minderheden en Koerdische gemeenschappen in de jaren ’90, en dat ze ten onrechte het doelwit is van justitie als straf voor haar legitieme onderzoek en kritiek op de regering. Deze bezorgdheid wordt versterkt door beschuldigingen dat Selek tijdens haar gevangenschap van 1998 tot 2000 gemarteld werd, met als doel een bekentenis af te dwingen.
PEN International doet een dringend beroep op de autoriteiten van Türkiye om een einde te maken aan hun meedogenloze pesterijen tegen Selek en om onmiddellijk alle aanklachten tegen haar in te trekken.


Actie ondernemen


Stuur brieven naar de autoriteiten van Turkije

  • geef je bezorgheid aan over het feit dat er opnieuw een proces is geopend tegen Pınar Selek op beschuldigingen waarvan ze al vier keer door rechtbanken is vrijgesproken;
  • dring erop aan dat de aanklachten tegen Selek worden verworpen;
  • dring erop aan dat er voor eens en altijd een einde komt aan de decennialange gerechtelijke intimidatie van Selek.

Stuur deze brieven naar:

Wil je in de toekomst graag mee brieven schrijven naar ministers of ambassadeurs, of wil je gevangen schrijvers of journalisten blij maken met een brief of een nieuwjaarskaart, stuur dan een mail naar info@jokevanleeuwen.com. Joke van Leeuwen coördineert WIPC voor PEN Vlaanderen en neemt je dan op in het bestand van actieve briefschrijvers en bezorgt je de nodige informatie voor de briefschrijfactie.
Alvast bedankt!!