Jaarboek 2014

Het jaarboek van PEN Vlaanderen bevat essays en teksten die dieper ingaan op de verwezenlijkingen en activiteiten van het afgelopen jaar. U vindt tal van interessante bijdragen van medewerkers en PEN-sympathisanten – allen vrijwilligers – die de werking van PEN Vlaanderen illustreren en kracht bijzetten. Waardevolle bijdragen over (de noodzaak van) vrijheid van meningsuiting en de positie die de literatuur daarbij inneemt, en getuigenissen van enkele schrijvers voor wie dit geen evidente zaak is. De schrijvers voor wie we dit alles doen.