Kom op 2 mei naar eerste Democracy Café

Wat is de toestand van onze democratie? Welke impact hebben radicale standpunten en meningen en hoe giftig zijn sociale media? Op die en andere vragen zoeken Alicja Gescinska en Hind Fraihi op 2 mei – de vooravond van de werelddag van de persvrijheid – een antwoord tijdens het eerste Democracy Café van PEN Vlaanderen. Ons Democracy Café strijkt neer in Brussel en Antwerpen en is een onderdeel van Difference Day, een programma van VUB en UA rond persvrijheid en vrije meningsuiting.

Democracy Café 2022

Op 2 mei gaat Alicja Gescinska twee keer in gesprek met Hind Fraihi die zich in haar boek ‘Antipode’ buigt over radicale standpunten of meningen die ingaan tegen de heersende opinie.
Het is pas wanneer ze gisten op een voedingsbodem van frustratie, woede of angst, dat ze kunnen doorschieten naar extremisme. Zelfs het ‘evenwichtige midden’ valt er steeds meer aan ten prooi. Gevoed door brandversnellers van de sociale media ontpopt de ene groep zicht tot de antipode van de andere.

Het zijn rijkgeschakeerde mozaïeken die een fluïde, beweeglijke, zelfs ambivalente mengeling vormen van oude linkse en rechtse standpunten, indentitarisme, decolonize, islamisme, de coronapandemie en de klimaatopwarming. Met complotdenken en een focus op de infame jaren ’30 bijna als vaste prik.
Kortom, hoe radicalisering van een groep tegenradicalisering in de hand werkt, en zo uiteindelijk onze democratie steeds meer ondermijnt.

Een gesprek over ‘Antipode’ is een gesprek over de broosheid en weerbaarheid van onze democratie.

Locatie: Aula A2, Campus Kanaal Slotstraat 28, 1000 Brussel
Datum: maandag 2 mei 2022
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30u
Inschrijven voor Democracy Café in Brussel hoeft niet.

Locatie: UA, Antwerpen
Datum: maandag 2 mei 2022
Tijdstip: van 19 tot 20.30u
Inschrijven voor Democracy Café Antwerpen doe je hier.

Democracy café is gratis. Iedereen kan het evenement bijwonen.

Difference Day 2022

Het Democracy Café is deel van het programma van Difference Day, een jaarlijks evenement rond persvrijheid, georganiseerd door o.a. de Vrije Universiteit van Brussel en Universiteit Antwerpen.

In 1993 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 3 mei tot Werelddag van de Persvrijheid. Daarmee wilden ze het belang van persvrijheid benadrukken en regeringen eraan herinneren dat ze het recht op vrijheid van meningsuiting – op grond van artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – moeten respecteren, nastreven en beschermen.

Vrije meningsuiting betekent ook respect voor de mening van anderen en erkent het verschil tussen elk van ons. Persvrijheid is er een essentieel onderdeel van. Zonder een vrij en onafhankelijk medialandschap en een diversiteit aan meningen is het onmogelijk een democratische samenleving op te bouwen en in stand te houden. En ook enkel binnnen een democratisch bestel kan vrije meningsuiting echt bestaan. Creativiteit, onafhankelijk onderzoek, kunst en cultuur, vrij denken en spreken kunnen alleen vooruitgang boeken in een systeem waar er sprake is van degelijke en transparante checks and balances.


Meer info over Difference Day vind je hier.