Oproep: fonds Kris Berwouts

Zowat een jaar geleden overleed journalist en schrijver Kris Berwouts. Hij was gedurende enkele jaren een gewaardeerde PEN-bestuurder die voor onze organisatie de contacten met Centraal-Afrika behartigde.

Om ervoor te zorgen dat zijn boodschap kan worden overgedragen en dat zijn levensvisie kan worden voortgezet, richten Koen Berwouts, Ivan Godfroid, Hilde Baele en Katrien Vanderschoot het Fonds Kris Berwouts op.

Met dat fonds willen ze de mensen die Kris inspireerde(n) kansen geven: de jonge durvers in Oost-Congo, Rwanda, Oeganda en Burundi die hun maatschappij op een vreedzame manier willen veranderen en naar verbinding streven.

Specifiek willen ze ontluikende onafhankelijke onderzoeksjournalisten steunen die durven te schrijven over oplossingsgerichte thema’s ondanks het ongunstige mediaklimaat, en jonge mensenrechtenactivisten. Ze doen jaarlijks een oproep tot voorstellen en financieren het beste eruit, met de middelen die het fonds kan bijeenbrengen. Het fonds helpt ook bekendheid te geven aan de publicaties die eruit resulteren.

Het fonds Kris Berwouts zoekt mensen die geloven in het grote belang voor de toekomst van de regio om nieuwe onafhankelijke stemmen aan het woord te laten. Als u schenker wordt, krijgt u vanaf 40 euro per jaar een fiscaal attest. Dat kan met steun van de Koning Boudewijnstichting. Wilt u het fonds steunen, hetzij met een vrije bijdrage, hetzij met een domiciliëring? Contacteer dan katrienvanderschoot@gmail.com. Elke bijdrage, hoe klein ook, zal mee de erfenis van Kris Berwouts in ere houden en initiatieven steunen die hem zo nauw aan het hart lagen.