Overhandiging PEN-archief aan het Letterenhuis

In het belang van de toekomst vindt PEN Vlaanderen dat het verleden bewaard moet blijven. Daarom schenken drie ontslagnemende bestuursleden, op de drempel van het nieuwe jaar en een nieuwe koers voor de vereniging, hun PEN-archief aan het Letterenhuis. De plechtige overhandiging aan conservator Leen Van Dijck vindt plaats op vrijdag 21 januari om 10.30 u. Tevens wordt dan het academische onderzoek naar het verleden van PEN aangekondigd. Geert van Istendael was drie jaar voorzitter en werd zopas opgevolgd door David Van Reybrouck. Suzanne Binnemans was sedert 2000 penningmeester; haar taak wordt overgenomen door Xavier Roelens. Ingrid Vander Veken vervoegde het PEN-bestuur in 2001 als secretaris, zij was zowel beheerder van de PEN-Schrijversflat als vice-voorzitter. Sven Peeters neemt van haar het beheer van de PEN-Schrijversflat over, Jeroen Theunissen het vice-voorzitterschap. De schenking aan het Letterenhuis geeft niet alleen een overzicht van het driejarig beleid van Geert van Istendael. Zij omvat zowel de officiële oprichtingsakten van de PEN-Schrijversflat en de correspondentie met auteurs die daar verbleven, als de financiële rapporten en de beleidsplannen van de voorbije tien jaar. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het departement letterkunde van de Universiteit Antwerpen onder leiding van Dr. Kevin Absilis onderzoek zal verrichten naar de rijke geschiedenis van PEN-Vlaanderen. U moet weten dat bv. ook nog Stijn Streuvels en Monika Van Paemel voorzitter van PEN zijn geweest. U bent van harte welkom op deze korte plechtigheid in het Letterenhuis, Minderbroedersstraat 11, 2000 Antwerpen. Laat u wel weten of u aanwezig bent via Nadine.plehiers@stad.antwerpen.be.