7 december: PEN-dispuut met Koen Lemmens over vrijheid van meningsuiting

Het is een oude traditie: de PEN-disputen. We blazen ze nieuw leven in. Een PEN-dispuut is een debat over een heet hangijzer en met plaats voor nuances. We voeren dat gesprek soms voor het grote publiek, soms voor een meer besloten groep.

Op 7 december houden we een PEN-dispuut over het boek ‘Het wankele recht van spreken. Pleidooi voor een herwaardering van het vrije woord’ van Koen Lemmens, hoogleraar aan de KU Leuven en gespecialiseerd in onder meer mensenrechten, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting. Eerder verscheen van hem het boek ‘De dwaling van de beeldenstormer. Waarom we bewust moeten omgaan met de traditie’.

In zijn boek werpt Koen Lemmens belangrijke vragen op: wat is het belang van de vrijheid van meningsuiting in een democratische samenleving? Moet alles wat gezegd kan worden écht worden verwoord? Moeten we als samenleving niet kordater optreden tegen verspreiders van fake news en opruiers die feitenvrij polariseren? Kunnen we onfatsoenlijke stemmen niet beter van het forum bannen? Mogen alleen zwarte mensen het werk van een zwarte auteur vertalen? Mogen we met alles lachen?

PEN-bestuurslid Patrick De Rynck gaat in gesprek met de auteur. PEN-voorzitter Alicja Gescinska leidt daarna het debat in goede banen.

We houden het PEN-dispuut online op 7 december 2023, van 20 uur tot 21.30.

Inschrijven kan tot 3 december door te mailen naar pers@penvlaanderen.be. Na uw inschrijving ontvangt u een link om deel te kunnen nemen.