PEN International roept op tot vrede

Image: Sandra M (Shutterstock)

PEN International roept op tot vrede. Ook PEN Vlaanderen ondertekende het statement.

In het derde decennium van de 21e eeuw zijn mensen in staat om in de verste uithoeken en verste tijden van het universum te kijken. We kunnen literatuur, kunst en muziek maken met een buitengewone weerklank en subtiliteit. En toch worden we bijna elke dag in de wereld geconfronteerd met toenemende barbaarsheid, meestal gericht tegen onze naaste buren. Boosaardige conflicten treffen momenteel de hele wereld.

“PEN respecteert en verdedigt de waardigheid van alle mensen. PEN verzet zich tegen onrecht en geweld waar dan ook, met inbegrip van onderdrukking, kolonisatie, illegale bezetting en terrorisme.”

Bled Manifesto van het Writers for Peace Committee van PEN International

Het gedrag van een deprimerend groot aantal regeringen maakt een aanfluiting van de idealen en verplichtingen van de Verenigde Naties die ze hebben ondertekend. Wanneer leden van de Veiligheidsraad het doel van de Veiligheidsraad openlijk aan hun laars lappen, kan de wereld alleen maar treuren om hun ijdele onverantwoordelijkheid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt niet alleen bedreigd door dergelijke regeringen, die de bepalingen ervan als optioneel beschouwen, maar ook door die verzetsgroepen die geloven dat hun zaak afslachting rechtvaardigt. Geen van beide is legitiem. Niemand zal overleven als we deze eeuw doorbrengen met gekibbel over onjuiste interpretaties van de geschiedenis, valse ideeën over nationalisme en chauvinistische en onbuigzame eisen over namen, territoriale grenzen en vlaggen.

“PEN erkent dat het van primair belang is om zich permanent in te zetten voor het scheppen van voorwaarden die kunnen leiden tot het beëindigen van conflicten van welke aard dan ook. Er is geen vrijheid zonder vrede, noch vrede zonder vrijheid; sociale en politieke rechtvaardigheid is onbereikbaar zonder vrede en vrijheid.”

Bled Manifesto van het Writers for Peace Committee van PEN International

PEN International bevestigt opnieuw de ethische plicht om de rechten van mensen centraal te stellen bij elke actie van regeringen of hun tegenstanders.

Lees het volledige statement hier.