PEN Vlaanderen is partner van Difference Day in Brussel

In 1993 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 3 mei uitgeroepen tot Werelddag van de Persvrijheid. Dit om het bewustzijn van het belang van persvrijheid te verhogen en regeringen er aan te herinneren hun plicht met betrekking tot de handhaving van het recht op vrijheid van meningsuiting op grond van artikel 19 van de in 1948 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren.

2 potlootjesVrijheid van meningsuiting betekent ook respect voor de mening van anderen. Het erkent dat er een verschil is tussen elk van ons, en er dus een veelheid aan meningen bestaat. Vrijheid van meningsuiting vieren is diversiteit, ja, zelfs dissensus vieren. Persvrijheid is een essentieel aspect van de vrijheid van meningsuiting. Zonder een vrij en onafhankelijk medialandschap en een diversiteit aan meningen is het onmogelijk een democratische samenleving op te bouwen en in stand te houden. ‘De vierde macht’ is het tegenwicht van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Creativiteit, onafhankelijk onderzoek, kunst en cultuur , vrij denken en spreken kunnen enkel vooruitgang boeken in een systeem waar er sprake is van degelijke en transparante checks and balances.

De aanslagen in Parijs op 7 januari 2015 (Charlie Hebdo), waarbij acht journalisten werden gedood, waren de manifestatie van een dramatische trend. Maar het gaat breder. Sinds 1992 werden meer dan 1100 journalisten gedood tijdens de uitoefening van hun beroep. Meer dan een derde van de wereldbevolking leeft in landen die niet beschikken over een vrije pers. Maar ook in democratische landen zijn persvrijheid en vrijheid van meningsuiting nooit verworven. De vierde macht wordt steeds uitgedaagd, zelfs bedreigd door politieke, economische, religieuze en andere machten.

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid organiseren de Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, BOZAR, Evens Foundation en iMinds samen met andere partners, zoals WAN, EBU, ACT, MPAA, Europese Commissie, UNESCO, Europees Parlement, de tweede editie van Difference Day in het Brussels Centrum voor Schone Kunsten: BOZAR. Difference day honoreert mensen, instellingen en organisaties die het verschil maken in het uitdragen en promoten van vrijheid van meningsuiting, zonder deze evenwel te verabsoluteren.

Op dinsdag 3 mei start Difference Day om 13 uur met keynotes en organiseren we parallelle sessies met films, debatten en tentoonstellingen over de vrijheid van meningsuiting en de pers in al hun aspecten en uitdagingen. De dag zal rond 17.30 uur opnieuw culmineren in een prijsuitreiking en netwerkvent. Klik hier voor het programma.