PEN Vlaanderen op het Passa Porta Festival

Op zondag 26 maart zal het DwB-nummer Exil: Schrijven weg van huis voorgesteld worden op het Passa Portafestival. Onze bestuursleden Sigrid Bousset, Alicja Gescinska en Ellen Van Pelt cureerden het nummer en zullen ook op het Passa Porta festival aanwezig zijn om over het nummer te praten en in gesprek te gaan met de Nederlands-Iraanse schrijfster Firoozeh Farjadnia en de Eritrees-Ethiopisch-Britse schrijver Sulaiman Addonia.

PEN International vraagt aan alle centra om in het kader van de Make Space Campaign ruimte en kansen te bieden aan ontheemde en gevluchte schrijvers. PEN Vlaanderen is dan ook bijzonder blij een volledig nummer te hebben mogen wijden aan het thema van de ontheemde schrijver. Het resultaat is een buitengewoon interessant DwB-nummer dat inzicht geeft in wat ontheemding met de mens doet, en hoe schrijvers zich ertoe verhouden in hun werk.

Welke thema’s snijden ze aan? Hoe ervaren ze de impact van hun vlucht? Hoe gaan ze om met het gemis naar hun thuisland, een plek die misschien alleen nog bestaat in hun eigen dromen, herinneringen en in hun verhalen? Hoe verhouden ze zich, als schrijvers, tot hun moedertaal en de nieuwe taal van hun nieuwe omgeving? En bovenal: wat is dat, een thuis? Al deze vragen zitten expliciet en impliciet vervat in de bijdragen van auteurs als Ece Temelkuran, Burhan Sönmez en vele anderen. 

Hoewel de tragedie om van thuis verstoten te zijn van alle tijden is, was het voorbije jaar meer dan andere jaren getekend door noodgedwongen ontheemding. Daardoor zijn de bijdragen in deze bundel naast tijdloos ook opvallend actueel. De oorlog in Oekraïne met miljoenen ontheemden tot gevolg. De protesten in Iran, waarna de duimschroeven van de verdrukking nog meer werden aangedraaid. De aanhoudende repressie in Belarus. De wereld heeft zich de voorbije maanden al te vaak van zijn meest unheimliche kant getoond. 

Tickets voor de presentatie van het DwB-nummer kunnen hier gekocht worden: https://www.passaporta.be/en/calendar/schrijven-weg-van-huis