PEN-vriend worden

Als u zelf niet publiceert maar wel solidair wilt zijn met auteurs wiens vrijheid van meningsuiting bedreigd wordt of is ingeperkt, dan kunt u als PEN-Vriend samen met PEN Vlaanderen streven naar meer literatuur en een meer open en verdraagzame wereld.

Iedereen die de PEN-doelstellingen zoals beschreven in het PEN-charter onderschrijft, kan PEN-Vriend worden, zonder onderscheid van nationaliteit, taal, origine, huidskleur of religie.

Wilt u met uw organisatie PEN-Vriend worden? Ook dat is mogelijk!

Voordelen

Als PEN-Vriend geniet u van deze voordelen:

  • U krijgt uitnodigingen voor PEN-activiteiten;
  • U ontvangt onze nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van onze acties en die van PEN-International

Uw bijdrage

  • PEN-Vriend worden kan vanaf 50 euro per jaar. Organisaties betalen 100 euro. Het staat u uiteraard vrij om een hogere bijdrage te kiezen.

    Ik meld me hierbij aan als Pen-Vriend (50 euro of meer)Ik meld mijn organisatie aan als PEN-Vriend (100 euro of meer)

    Uw bijdrage betalen

    Gelieve uw bijdrage z.s.m. te storten op rekeningnummer BE12 0011 6532 8492 (BIC GEBABEBB) op naam van PEN Vlaanderen, met de boodschap “PEN-vriend + uw naam”.