Rachida Lamrabet treedt toe tot bestuur PEN Vlaanderen

PEN Vlaanderen verheugt zich erop juriste en schrijfster Rachida Lamrabet te kunnen verwelkomen in haar bestuur.

Het ontslag van Rachida Lamrabet bij UNIA, wekte bij PEN Vlaanderen ongerustheid. PEN ijvert voor vrije meningsuiting en artistieke vrijheid, waar ook ter wereld. Wij vinden dat de vrijheid van meningsuiting en de artistieke vrijheid in een samenleving bedreigd zijn wanneer een auteur omwille van een werk van literaire fictie, of vanwege een persoonlijk standpunt, ontslagen kan worden door zijn of haar werkgever.

Rachida Lamrabet is een voorbeeld van een moedig auteur en opiniemaker die een constructieve bijdrage levert aan de samenleving door haar visie en standpunten te delen met het publiek. Ze haalt ons met haar uitspraken regelmatig uit onze comfort zone en doet ons nadenken over de samenleving vandaag.

Rachida Lamrabet heeft de uitnodiging om bestuurslid te worden van PEN-Vlaanderen aanvaard met het volgende antwoord: ‘Het vrije woord is voor mensen uit minderheidsgroepen die weinig politieke of economische macht hebben één van de weinige middelen die ze ter beschikking hebben om te proberen iets te veranderen aan hun positie, onder meer door voortdurend de status quo in vraag te stellen en door ongelijkheden aan de kaak te stellen en een debat op gang te brengen. Het is gevaarlijk wanneer machthebbers, zij het politici, zij het werkgevers, ingrijpen om dit debat en deze kritische bevraging onmogelijk te maken. Daarom aanvaard ik de uitnodiging van PEN Vlaanderen om bestuurslid te worden, omdat de schending van de vrije meningsuiting van stemmen uit minderheidsgroepen onvermijdelijk ook een schending is van de vrije meningsuiting van stemmen uit de meerderheid.’

PEN Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van PEN International (opgericht in 1921). Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrije meningsuiting, vrede en internationale verstandhouding. Ze zet zich in voor vervolgde auteurs en verzet zich tegen elke vorm van censuur. De filosofie van PEN is toekomstgericht: door bruggen te slaan wil de organisatie een cultuur van vrede bevorderen, waardoor een gunstig creatief klimaat ontstaat voor volgende generaties.

Foto: Koen Broos