RAN-actie: Stop de uitwijzing van Andrej Hniot naar Belarus

24 juni 2024: De Belarussische filmmaker en journalist Andrej Hniot loopt het risico onder dwang gerepatrieerd te worden naar Belarus, waar hij hoogstwaarschijnlijk zal worden onderworpen aan willekeurige detentie en marteling. Hniot werd bij zijn aankomst in Belgrado in oktober 2023 gearresteerd op grond van valse beschuldigingen van belastingontduiking en kreeg in juni 2024 huisarrest nadat het Hooggerechtshof van Servië zijn uitlevering had bevolen. Een beslissing over zijn beroep is hangende.

Servië is volgens het internationaal recht verplicht om niemand uit te wijzen, uit te zetten, terug te sturen of uit te leveren naar een land waar hij het risico loopt op ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder marteling en andere vormen van mishandeling. De Servische autoriteiten moeten de uitlevering van Hniot aan Belarus met spoed stopzetten en hem onmiddellijk vrijlaten.

PEN International en ons WIPC-team onder leiding van Joke Van Leeuwen organiseren een RAN-actie waarbij brieven geschreven worden naar de Servische autoriteiten en de Servische ambassades.

Wil jij ook meeschrijven met ons WIPC-team? Alle informatie over onze WIPC-werking vind je hier.

Meer informatie over Andrej Hniot en wat PEN International voor hemdoet, lees je hier.