! SCHRIJF ZE VRIJ IN CONGO !

“Toen God de wereld schiep, stuurde hij een engel uit met een mandje waarin alle rijkdommen van de aarde staken. De engel moest die dag alles gelijkmatig over Gods akker uitspreiden. Maar toen hij ’s avonds terug naar God moest en hij nog twee derde over had, verborg hij die gauw in Congo, uit vrees voor de toorn van God.” Deze legende tekent de hemeltergende situatie waarin anno 2012 het rijkste land van de wereld als laatste bengelt op de ontwikkelingsindex. Mensenrechtactivist en de in ballingschap verkerende schrijver-journalist Déo Namujimbo stelt dat de situatie voor de gewone Congolees nog erger is dan onder Mobutu. Bovendien is het met de democratische ontwikkelingen ronduit slecht gesteld. Burgers of auteurs die te kritisch zijn voor het regime worden bedreigd, vermoord of opgesloten.

Hoegaardenschrijft! organiseert 40 schrijfactiviteiten in het dorp deze maand. Met deze info- en schrijfavond willen we een vuist maken tegen grof onrecht. België blijft belangrijk voor de Congolese bewindslieden én het Congolese volk. Alle partners die met ontwikkelingssamenwerking en vrijheid van meningsuiting in Tienen en Hoegaarden actief zijn doen mee! Amnesty International, de Wereldwinkels, 11 11 11, Tiplos (het Tiens Platform Ontwikkelingssamenwerking)… We willen u  informeren vanuit de geschiedenis en de actualiteit en gezamenlijk actie ondernemen door brieven te schrijven.

Er zijn twee gasten: de jongste zoon van de vermoorde eerste premier van Congo, Guy Lumumba, te weten Guy Patrice Lumumba. Hij is een symbool: indien de wereld meer had geschreven en druk uitgeoefend zou zijn vader misschien niet ‘tersluiks’ gevangen genomen en vermoord zijn geweest. Dit gebeurt nog voortdurend in Congo: wij willen daartegen reageren. Déo Namujimbo, met ik wie bevriend raakte door een aantal PEN-activiteiten, komt over zijn ongelooflijke tijden als reporter en mensenrechtactivist vertellen. Zijn broer werd ‘per ongeluk’ vermoord. Ze hadden Déo willen treffen! Ook het permanente gevoel balling te zijn (hij kreeg asiel in Parijs), en niet bij zijn volk te kunnen zijn dat permanent in oorlog leeft (Oost-Congo), heeft me sterk aangegrepen.

We willen een petitie tekenen en een brief schrijven om eindelijk werk te maken van een Mensenrechtencommissie in het Parlement, de onheldere rechtssituaties aankaarten én de ‘juiste’ Kivu-koffie kopen. Beelden van de Hoegaardse activistische kunstenaar Enca Caen zullen ons niet onberoerd laten. Amnesty zal toelichten waarom het schrijven van een brief en het tekenen van een petitie echt wel resultaat oplevert.

VRIJDAG 26 OKTOBER, 20.00 UUR, IN DE KAPITTELZAAL bij de tuinen van HOEGAARDEN, Houtmarkt 1.

Organisatie: Karel Sergen, St.Rémy Geest, dichter en bestuurslid PEN-Vlaanderen
(schrijvers in de bres voor schrijvers), www.penvlaanderen.be
Graag inschrijven via ka.segers@gmail.com; hendrik.decroos@gmail.com
of via inschrijvingsbriefje in Wereldwinkel Hoegaarden, Tiensestraat 62.

schotschrift

nee, er staat geen demper op ons schot,
wij schrijven, dringend, klinken wereldwijd.

u steekt ons, premier, koning of president,
in onze kwade dromen. u leidt niet,

u slaat en sluit, u slikt niet,
u moordt die het verwoordt

dat wie om onrecht strijden moet,
uit waardigheid meer lijden moet.

wij heffen onze hand,
hebben het geweten.

karel sergen