Stop de veroordeling van Padilla Figueroa

In samenwerking met het Writers in Prison Committee van PEN International organiseert PEN-Vlaanderen regelmatig briefschrijfacties met PEN-leden voor gevangen auteurs of journalisten. Om deze acties kracht bij te zetten, roepen we nu ook jouw hulp in. Iedere pen helpt!

Graag vragen we je hulp voor de Hondurees Cesario Félix Padilla Figueroa, journalist, voormalig studentenleider en medeoprichter van PEN Honduras. Omdat hij in 2017 een universiteitsgebouw bezette, werd hij veroordeeld tot drie jaar gevangenis, dwangarbeid, schorsing van zijn rechten en betaling van een schadevergoeding. Van het vonnis bestaat alleen een audio-opname waardoor hij niet in beroep kan gaan tegen de uitspraak.

Waarom helpen?
PEN International vindt dat Padilla Figueroa samen met andere universiteitsstudenten vervolgd worden voor het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. PEN-Vlaanderen organiseert een briefschrijfactie om er bij de Hondurese autoriteiten voor te pleiten om het vonnis ongedaan te maken en sociaal protest niet strafbaar te stellen.

Achtergrond
Sinds 2014 wordt Padilla Figueroa voortdurend in de gaten gehouden voor zijn aandeel in studentenprotesten bij de Nationale Autonome Universiteit van Honduras (UNAH), de enige openbare universiteit van het land. Hij en zijn medestudenten protesteerden tegen plannen om de universiteit te privatiseren, en pleitten voor meer toegang tot staatsonderwijs, studentenparticipatie in het bestuur van de universiteit en democratisering van haar bestuursorganen.

In 2015 richtte Padilla Figueroa samen met twee collega’s een Comité voor de verdediging van de Mensenrechten bij de UNAH op, om schendingen van de mensenrechten in het kader van protesten op de universiteit te documenteren.

Op 7 juni 2017 beschuldigden de Hondurese autoriteiten hem en vijf andere studenten van ‘usurpatie’ (misdaad waarbij met geweld of intimidatie een eigendom van een ander onrechtmatig in bezit wordt genomen), nadat ze hadden deelgenomen aan studentenprotesten. Het vonnis werd alleen opgenomen in een audio-opname, en tot vandaag kreeg Padilla Figueroa er geen schriftelijk document van. Zo werd het voor hem onmogelijk gemaakt om zich te verdedigen en in hoger beroep te gaan. Momenteel is Padilla Figueroa opgesloten in de gevangenis.

Charles Torner, uitvoerend directeur van PEN International, zegt hierover: “Het zo lang achterhouden van documenten om te voorkomen dat Padilla Figueroa zichzelf zou verdedigen, laat zien hoe de Hondurese autoriteiten in strijd met gerechtigheid en democratie handelen, en hoe ze de vrijheid van onze collega beperken.”

OPROEP: schrijf hem vrij!
Samen met PEN International vraagt PEN-Vlaanderen aan de Hondurese autoriteiten:
– om het vonnis van Padilla Figueroa in te trekken, alsook alle aanklachten tegen hem,
– en om sociaal protest niet strafbaar te stellen.
Om die eisen kracht bij te zetten, organiseren we een briefschrijfactie. Wil je je steentje bijdragen? Super!

  • Stuur een mail met je naam naar inevanagtmaal@msn.com – Ine Van Agtmaal is verantwoordelijk voor de PEN-briefschrijfacties.
  • Ine bezorgt je een kant-en-klare brief die je kan doorsturen (via mail of per post) naar de betrokken instanties – de adressen worden ook meegestuurd.

Alvast heel erg bedankt voor je inzet en medewerking!

Ga naar meer info over het Writers in Prison Committee en de briefschrijfacties van PEN-Vlaanderen.