Turkse toestanden in België?

PEN Vlaanderen acht het bijzonder zorgwekkend dat Belgische journalisten aan banden gelegd worden door de PR-entourage van premier Michel. Gaan de communicatieverantwoordelijken van onze eerste minister mee in het alom bekend staande Turkse antidemocratische beleid? Daar lijkt het sterk op. Het verhinderen dat er vragen gesteld worden aan de Turkse premier Erdogan is een forse inbreuk op de persvrijheid. PEN International kaart de laatste jaren een groeiend aantal zaken uit Turkije aan. De vrijheid van meningsuiting, en daarmee het lot van schrijvers en journalisten, blijkt er steeds meer in gevaar.

Update:
De zaak wordt politiek intussen reeds goed opgepikt. Zie http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2467282 . Het blijkt maar weer dat we continu oplettend moeten blijven.