Verontrustend rapport van PEN Belarus

PEN Belarus publiceerde een nieuw jaarlijks rapport over de schendingen van culturele rechten en mensenrechten van culturele figuren. Ze registreerden maar liefst 1.499 schendingen van culturele rechten en mensenrechten van culturele figuren.

De sociaal-politieke crisis waarin Belarus terecht is gekomen als gevolg van de vervalste presidentsverkiezingen in 2020 en het daaropvolgende gewelddadige optreden tegen vreedzame protesten blijft de culturele sfeer schaden. Politiek gemotiveerde vervolging van culturele figuren, met inbegrip van degenen die het land zijn ontvlucht (huiszoekingen, ondervragingen, detenties, administratieve arrestaties, strafrechtelijke veroordelingen, inbeslagnames van eigendommen) gaat onverminderd door. Staatsmedia publiceren routinematig lasterlijk materiaal. De culturele sfeer is doordrongen van censuur en totale controle. Disloyale specialisten worden ontslagen en er is een verbod op professionele activiteiten. Het regime beschouwt Nobelprijswinnaars, muziekgroepen en literaire klassiekers als een bedreiging voor de “nationale veiligheid”. Onder het mom van de strijd tegen extremisme en terrorisme wordt creatieve mensen de mogelijkheid ontnomen om zich te uiten en hun brood te verdienen; soms verliezen ze zelfs hun leven.

Het volledige rapport van PEN Belarus leest u hier.