12/2011: Olev Remsu (Estland) te gast in de Schrijversflat

Olev Remsu uit Estland (Tartu, 1947) is journalist en professor Scenario aan de Viljandi Cultuur Academie, Universiteit van Tartu. Daarnaast is hij documentairemaker en auteur van enkele romans, theaterstukken, scenario’s. Hij schrijft echter vooral reisboeken, onder meer over Rusland, Polen, China, Amerika, Canada, Centraal-Azië. Het belangrijkste wat onze Estse identiteit uitmaakt en wat ons onderscheidt van onze zeer gelijkaardige buren, zo schrijft Remsu, is onze taal. Daarom wil Remsu graag de Belgische tweetaligheid bestuderen: houden de Vlamingen, resp. Walen van hun taal, is er wederzijds respect? De reflecties daarover komen in een dagboek terecht. In datzelfde dagboek, dat de werktitel ‘Mijn Antwerpen’ heeft, zullen verder allerlei verhalen worden opgetekend die Antwerpen en Estland dichter bij elkaar brengen. In 1920 bijvoorbeeld wonnen de Esten hun eerste Olympische medailles tijdens de Spelen in Antwerpen. De auteur is op een blauwe maandag nog gids geweest in de Scheldestad voor Estse schoolkinderen. Ten slotte wil Remsu ook een aantal mythes die er hier bestaan over Estland en ginder over België doorprikken.