James Wilson (Schotland)

James Wilson won nog tijdens zijn schooljaren diverse prijzen voor creatief schrijven. Hij studeerde filosofie en Engelse literatuur, maar een combinatie van depressie en alcoholverslaving sneed hem de pas af. Na woelige jaren, waarin hij actief was binnen de vakbond, hervond hij dankzij AA zijn evenwicht en zette zich in voor anderen met gelijkaardige problemen. Hij bleef publiceren in kranten en literaire tijdschriften, zowel artikels als gedichten en kortverhalen. In zijn journalistieke werk liet hij zich erg kritisch uit over het gebrek aan steun voor vooral jonge verslaafden. Een roman, waarin hij zijn eigen ervaring verwerkt met de rust die hij o.m. tijdens een verblijf in Brugge vond, staat in de steigers. Tijdens zijn verblijf in de PEN-Schrijversflat wil James Wilson dat boek voltooien.