PEN-lid worden

Het PEN-lidmaatschap staat open voor alle schrijvers, redacteurs, journalisten en vertalers die de PEN-doelstellingen zoals beschreven in het PEN-charter onderschrijven, zonder onderscheid van nationaliteit, taal, origine, huidskleur of religie.

In ruil voor uw bijdrage krijgt u:

  • uitnodigingen voor PEN-activiteiten;
  • onze nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte houden van onze acties en die van PEN-International
  • een uitnodiging voor deelname aan de Algemene Vergadering van PEN Vlaanderen

Uw bijdrage

  • Een standaard PEN-lidmaatschap kost jaarlijks 50 euro – of 39 euro indien u per domiciliëring betaalt.
  • U kunt ook Steunend PEN-Lid worden, dan betaalt u 100 euro.
  • Auteurs die krap bij kas zitten kunnen lid worden voor 20 euro. Gelieve contact op te nemen met Natalie Ariën, die uw vraag met discretie zal behandelen.

Bent u geen auteur, maar staat u toch achter de doelstellingen van PEN en wilt u onze werking ondersteunen? Word dan PEN-vriend!

    Ik ben (meerdere opties mogelijk):
    AuteurJournalistAndere

    Ik meld me aan als
    PEN-lid via domiciliëring (39 euro)PEN-lid zonder domiciliëring (50 euro)Steunend PEN-lid (100 euro)

    Ik ga akkoord met het internationalePEN-charter

    Uw bijdrage betalen

    Gelieve uw bijdrage z.s.m. te storten
    op rekeningnummer BE12 0011 6532 8492 (BIC GEBABEBB)
    op naam van PEN-Vlaanderen
    met de boodschap “PEN-lid + (uw naam)”.

    Het domiciliëringsformulier vindt u hier. Bezorg dit aan natalie@penvlaanderen.be of per post aan PEN-Vlaanderen, Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen.