Perhat Tursun erelid van PEN Vlaanderen

Perhat Tursun is ons nieuwe erelid. De bestuursleden van PEN zullen op hun literaire podia telkens een lege stoel plaatsen voor Tursun.

Perhat Tursun is een Oeigoerse dichter en romanschrijver. Net als honderdduizenden andere Oeigoeren verdween hij enkele jaren geleden. Vermoedelijk werd hij opgesloten in een heropvoedingskamp.

De Oeigoeren zijn een Turks-sprekende moslimminderheid in China . Sinds de jaren negentig zijn zij daar het slachtoffer van etnische zuiveringen en genocidaire praktijken onder het mom van terrorismebestrijding. De voorbije tien jaar is de Chinese repressie een versnelling hoger geschakeld. Honderdduizenden mensen zijn ‘verdwenen’; in het beste geval afgevoerd naar heropvoedingskampen.

Recent verscheen bij Uitgeverij Maes het boek De achterstraten van Perhat Tursun. PEN Vlaanderen engageert zich om dit boek onder de aandacht te brengen.