Gezocht: schrijvers in exil

Hazim Kamaledin

In 2024 wil PEN Vlaanderen een nieuw project starten waarbij we gevluchte auteurs ondersteunen. Ben jij een schrijver in exil of ken je een schrijver in exil, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Voor schrijvers die oorlogs- en crisisgebieden moesten ontvluchten en in ballingschap moeten leven, is het essentieel dat zij schrijvers kunnen blijven. Ook in hun nieuwe thuisland. PEN Vlaanderen wil schrijvers in exil ondersteunen bij hun literaire werk. Blijven schrijven, gelezen en gehoord worden: het is existentieel voor gevluchte schrijvers. Bovendien zijn hun teksten een onschatbare verrijking van het lokale literaire landschap. Hun stemmen worden nog altijd te weinig gehoord en gelezen.

We zullen werken met tandems, waarbij elke gevluchte auteur aan een mentor gekoppeld wordt. Deze mentoren zijn auteurs die hier in Vlaanderen wonen. In het mentorschap staan het ondersteunen in het uitbouwen van een literaire carrière in het Nederlandse taalgebied én de ontmoeting tussen de twee schrijvers centraal.

Met dit project willen we gevluchte auteurs erkennen als auteurs en niet als vluchtelingen. Het is geen hulpproject, maar een uitwisselingsprogramma met Vlaamse auteurs.

Meer informatie vind je hier.