PEN-auteurs

In heel wat landen worden journalisten en auteurs vervolgd. PEN Vlaanderen ondersteunt hen zo goed als mogelijk. We geven informatie via facebook en de website, en we zetten concrete acties op touw.

In de PEN-flat (Antwerpen) nodigen we auteurs uit die in hun land van herkomst worden bedreigd. Het gaat om auteurs die moesten vluchten uit hun land of die al een tijd in ballingschap leven. Een PEN-vrijwilligersteam zorgt voor een goede begeleiding.

PEN Vlaanderen is ook actief in een aantal netwerken. WiPC staat voor Writers in Prison Committee. Dat is een internationaal netwerk dat bijvoorbeeld briefschrijfacties naar regeringsleiders en ambassadeurs organiseert. Daar roepen we geregeld voor op. De ervaring leert dat het kan helpen om druk uit te oefenen. Er is soms ook de mogelijkheid om auteurs die in de cel zitten, een bericht te sturen. Als hart onder de riem.

Ook het internationale ICORN-platform volgen we op. ICORN staat voor International Cities Of Refuge Network. Daar ligt de focus op auteurs die in eigen land bedreigd worden met censuur, gevangenisstraf, marteling, moord. Ook deze auteurs kunnen we een rustige werkplaats in de PEN-flat aanbieden, als het lukt om voor hen een visum te krijgen.

We steunen ook auteurs die al dan niet recent een nieuwkomer zijn in Vlaanderen. We willen hen begeleiden in de zoektocht naar publicatiemogelijkheden en fora om hun werk bekend te maken.

Dankzij het PEN op school-programma kunnen leerlingen kennismaken met een boeiende auteur uit het buitenland, eventueel samen met een Vlaamse auteur. Het programma sluit inhoudelijk aan bij een thema dat een belangrijke rol speelt in de werking van PEN Vlaanderen.