PEN-auteurs

Voor schrijvers die oorlogs- en crisisgebieden moesten ontvluchten en in ballingschap moeten leven, is het essentieel dat zij schrijvers kunnen blijven. Ook in hun nieuwe thuisland.

PEN Vlaanderen wil schrijvers in exil ondersteunen bij hun literaire werk. Blijven schrijven, gelezen en gehoord worden: het is existentieel voor gevluchte schrijvers. Bovendien zijn hun teksten een onschatbare verrijking van het lokale literaire landschap. Hun stemmen worden nog altijd te weinig gehoord en gelezen.

In 2024 wil PEN Vlaanderen een nieuw project starten waarbij we gevluchte auteurs ondersteunen. We zullen werken met tandems, waarbij elke gevluchte auteur aan een mentor gekoppeld wordt. Deze mentoren zijn auteurs die hier in Vlaanderen wonen. In het mentorschap staan het ondersteunen in het uitbouwen van een literaire carrière in het Nederlandse taalgebied én de ontmoeting tussen de twee schrijvers centraal.

Met dit project willen we gevluchte auteurs erkennen als auteurs en niet als vluchtelingen. Het is geen hulpproject, maar een uitwisselingsprogramma met Vlaamse auteurs.

PEN Vlaanderen ondersteunt de tandems door actief mee naar podium- en publicatiekansen te zoeken en door de tandems nauw op te volgen. Daarnaast bekostigt PEN Vlaanderen voor elke auteur een proefvertaling van enkele gedichten of een proza-fragment. Vertalingen zijn voor gevluchte auteurs immers een belangrijke brug naar het nieuwe taalgebied.

Wie kan zich aanmelden voor het project?

We zullen het project starten met een kleine groep schrijvers die voldoen aan de volgende criteria:

  • gevlucht zijn uit een land waar de vrijheid van meningsuiting onder druk staat
  • in Vlaanderen wonen
  • een boek of publicatie hebben in de moedertaal of een andere taal
  • ook nieuwkomers die willen debuteren komen in aanmerking

Aanmelden kan via info@penvlaanderen.be