PEN Vlaanderen bemiddelt tussen stadsdichters en stad Antwerpen

In de nasleep van het vertrek van Ruth Lasters als stadsdichter, zijn zowel de titel voerende stadsdichters Lies Van Gasse, Proza-K, Lotte Dodion en Yannick Dangre als PEN Vlaanderen in gesprek gegaan met schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud.

Beide gesprekken verliepen constructief. Zowel PEN Vlaanderen, de schepen als de stadsdichters hebben de wens uitgesproken om het stadsdichterschap verder te zetten, maar hebben de noodzakelijkheid uitgedrukt dat de voorwaarden, rechten en plichten van de stad en de stadsdichters duidelijker worden vastgelegd.

PEN Vlaanderen heeft aangeboden om te bemiddelen tussen de stad en de titelvoerende stadsdichters. De stad gaat graag in op de uitgestoken hand tot dialoog en geeft Antwerpen Boekenstad het mandaat om een nieuwe licentieovereenkomst te formuleren die door alle partijen wordt aanvaard.

Foto © Michiel Annaert