PEN Vlaanderen krijgt Arkprijs van het Vrije Woord

arkprijs

Vandaag stuurde het Arkcomité van het Vrije Woord volgend persbericht uit:

 68e ARKPRIJS VAN HET VRIJE WOORD VOOR PEN-VLAANDEREN

dinsdag 20 maart 2018

PEN Vlaanderen, onderafdeling van de wereldwijde auteursvereniging PEN International, krijgt de Arkprijs 2018 voor haar niet aflatende inzet voor de vrije meningsuiting en voor auteurs die omwille daarvan worden vervolgd. In een tijdsgewricht, waarin censuur en nepnieuws de toon zetten en het vrije woord wordt belaagd, is die werking belangrijker dan ooit.

PEN Vlaanderen doet er alles aan om op vreedzame wijze de culturele uitwisseling te bevorderen en de internationale verstandhouding te vrijwaren van de toenemende druk op de informatiestromen.
Het biedt gevluchte, verbannen of getergde buitenlandse auteurs de kans om met financiële steun en promotie hun werk uit te geven of te vertalen.

Al vijftien jaar stelt het in Antwerpen een Schrijversflat ter beschikking van buitenlandse auteurs om er in alle vrijheid te werken. Intussen trad de vereniging ook toe tot ICORN, het Netwerk van Internationale Opvangsteden. Daarnaast geeft PEN Polyfoon met het programma Oorden & Woorden een podium aan allochtone auteurs, aangevuld met hun Vlaamse collega’s.

PEN werd gesticht in 1921, de Vlaamse onderafdeling in 1927. De vereniging kende illustere voorzitters: Stijn Streuvels, Albert Bontridder, Monika Van Paemel, Paul Koeck, Geert Van Istendael, Stefan Van den Bremt, David Van Reybrouck. Op 10 maart werd na vier jaar dichteres Joke Van Leeuwen opgevolgd door Erik Vlaminck.

Het Arkcomité van het Vrije Woord stelt met bezorgdheid vast dat de vrije uitdrukking, de creativiteit en de nieuwsgaring in toenemende mate wereldwijd in het gedrang komen. Het roept alle gelijkgezinden op om cultureel weerwerk te bieden en mee in de bres te springen voor vreedzame samenwerking en internationale uitwisseling. Alleen zo wordt blok gevormd tegen onderdrukking en gelijkschaving.

De Arkprijs van het Vrije Woord werd in 1951 gesticht door Herman Teirlinck en Het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Sinds 1983 heeft een onafhankelijke stichting de fakkel overgenomen. De prijs wordt traditiegetrouw uitgereikt op de vooravond van Hemelvaartsdag, op woensdag 9 mei, in Galerie De Zwarte Panter, Hoogstraat 70-72, Antwerpen om 18.30 u.

einde persbericht