Cumhuriyet: persvrijheid krijgt klappen in Turkije

In het Cumhuriyet-proces heeft het Hof van Beroep gisteren de vonnissen van de lagere rechtbanken van 28 april 2018 bevestigd. De journalisten en stafmedewerkers van de Turkse krant werden schuldig bevonden aan “het bijstaan van een terroristische organisatie zonder er zelf lid van te zijn.” 

De uitspraak van gisteren betrof die journalisten die veroordeeld werden tot maximum 5 jaar celstraf. Zij dienen allen naar de gevangenis terug te keren om hun resterende straf uit te zitten. De veroordeelden met een zwaardere straf (+ 5 jaar) wachten nog op een uitspraak van het Hof van Cassatie – iemand die zo’n zwaardere straf opliep, is Ahmet Şık, erelid van PEN Vlaanderen.

Article19, een Europese organisatie die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting, stuurt thans een statement uit waarin zij de juridische gang van zaken sterk veroordeelt. PEN Vlaanderen, die de Cumhuriyet-processen van dichtbij heeft opgevolgd, onderschrijft dit statement, dat u hier kan lezen:

Turkey: Cumhuriyet convictions strike a further blow to the rule of law