Drie vrouwelijke schrijvers in gevangenschap

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Elk jaar wordt er op deze dag aandacht besteed aan de vraag of er vooruitgang is geboekt op het gebied van de vrouwenrechten. Er wordt opgeroepen tot verandering en vrouwen die zich met alle persoonlijke risico’s van dien sterk maken voor die verandering krijgen een eerbetoon.

Door de jaren heen heeft PEN International deze dag gekozen om in te zoomen op enkele gevallen van geweld en intimidatie tegen vrouwelijke schrijvers. Dit jaar is er speciale aandacht voor Mahvash Sabet, Narges Mohammadi en Fatima Naoot.

Prominent Egyptian poet Fatima Naoot is pictured in Cairo in this file photo taken on September 24, 2008. REUTERS/Al Youm Al Saabi Newspaper

Prominent Egyptian poet Fatima Naoot is pictured in Cairo in this file photo taken on September 24, 2008. REUTERS/Al Youm Al Saabi Newspaper

  • Mahvash Sabet (Iran) is lerares en dichter. Zij zit momenteel een gevangenisstraf uit van twintig jaar in de Evin-gevangenis in Zij maakt deel uit van een groep van zeven Bahá’í-leiders, die bekend staan als de ‘Yaran-i-Iran’ (‘Vrienden van Iran’) die sinds 2008 worden vastgehouden voor hun geloof en activiteiten die samenhangen met het bestuur van de Bahá’í-gemeenschap in dit land.
  • Narges Mohammadi (Iran) is onafhankelijk journalist, voormalig vice-voorzitter van het Defenders of Human Rights Center en mensenrechtenactivist. Zij werd gearresteerd in mei 2015 en werd voor de rechtbank gedaagd vanwege de claim dat zij propaganda tegen het systeem zou verspreiden. De zaak, die in mei had moeten voorkomen, is telkens weer uitgesteld. Mohammadi heeft een neurologische aandoening en haar omgeving maakt zich ernstige zorgen omtrent haar gezondheid en welzijn.
  • Fatima Naoot (Egypte) is dichter en voormalig parlementair kandidaat. Zij werd in januari 2016 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor ‘de verachting van religie, het verspreiden van sektarische opstand en het verstoren van publieke redevoering’, dit vanwege een Facebookbericht dat zij postte in oktober 2014. Zij bekritiseerde in dat bericht het slachten van dieren voor het Offerfeest. Fatima zal haar figuurlijke plaats krijgen op de Lege Stoel op 8 maart bij de regionale bijeenkomst van PEN Afrika in Johannesburg, Zuid-Afrika.

Er wordt collectief actie ondernomen voor deze drie schrijvers. U kunt daar ook aan deelnemen. De gegevens hiervoor vindt u in de bijgaande Word-documenten. 

Take Action for Mahvash Sabet Take Action for Narges Mohammadi Take Action for Fatima Naoot